Licentie

Deze licentie verwijst naar elke digitale foto die wordt beschermd door auteursrechten, handelsmerken, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten. Elke verwijzing naar het in deze overeenkomst verleende materiaal heeft betrekking op elk item in het verleende materiaal, evenals op het gelicentieerde materiaal als geheel. De digitale foto mag beperkt worden gebruikt (alleen voor privégebruik) – tenzij er een extra licentie is aangeschaft.
Het volgende is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BellaVie PhotoArt en betaling van een extra vergoeding. In dat geval is contact met BellaVie PhotoArt noodzakelijk via bellavie@live.nl.
Het plaatsen van de foto op social media kan alleen met vermelding van BellaVie PhotoArt.

Auteursrechten. Geen eigendom of copyright van het gelicentieerde materiaal wordt overgedragen aan de licentiehouder door de licentie in deze overeenkomst te verstrekken. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze overeenkomst, verleent de licentiehouder de licentienemer geen expliciete of impliciete rechten of licenties op het verleende materiaal. Veel vergunninghouders zijn zich hiervan niet bewust, daarom is een expliciete bepaling over de aanduiding van de fotograaf aan te bevelen.