Reisvoorwaarden

Lees vóór boeking vooral deze reisvoorwaarden door. Dan weet je precies waar je aan toe bent.

Reissom
De aanbetaling bedraagt 25% van de reissom en dient binnen 10 dagen na de factuurdatum overgemaakt te worden. De restantbetaling moet uiterlijk 8 weken voor vertrek zijn bijgeschreven. Deelname is pas definitief als er tijdig en volledig betaald is. Boek je binnen 8 weken voor vertrek, dan dien je de gehele reissom direct te betalen.

Annulering en wijzigingen
Kun je zelf de reis niet maken, dan mag iemand anders in jouw plaats reizen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Neem hierover even contact met ons op.

BellaVie PhotoArt mag de reis aanpassen of annuleren. Moeten we de reis annuleren omdat er te weinig deelnemers zijn om de reis uit te voeren, dan laten we je dat per mail of schriftelijk weten. Je hebt dan recht op teruggave of kwijtschelding van de reissom.

Onder de reissom vallen niet de door jou zelf georganiseerde reisarrangementen (zoals een eventueel verlengingsarrangement).

Verplichtingen en aansprakelijkheid
Omdat wij afhankelijk zijn van weer en andere natuurlijke elementen vragen wij van de reiziger flexibiliteit en ruimte voor alternatieven.

Deelname aan de reizen geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Houd dus je eigen veiligheid en die van je medereizigers altijd in de gaten, en luister naar de aanwijzingen die je van ons krijgt. Wij raden je dringend aan om een geschikte reisverzekering af te sluiten voordat je met een van onze reizen mee gaat. Je kunt ook overwegen om een annuleringsverzekering af te sluiten.

BellaVie PhotoArt is niet aansprakelijk voor enige schade die door of in verband met deelname aan de reis ontstaat, behalve als die ontstaat door opzet of grove schuld van BellaVie PhotoArt. Je bent zelf verantwoordelijk voor verlies of extra kosten veroorzaakt door vertraging of onderbreking in de reis naar de reisbestemming vanwege overmachtssituaties.

Let op: Wanneer je bij ons boekt, ga je akkoord met onze voorwaarden.

BellaVie PhotoArt (KvK: 39095048)